momente şi schiţe de informatică şi matematică
anti point—and—click

Legăturile ecuaţiei cubice

lemniscată | R | trisectoarea lui Pascal
2017 oct

Pentru f(z)=z3 + pz + q, z∈C, (p,q∈C) cu două rădăcini de modul 1, una fixată şi una mobilă: locul valorilor p este o trisectoare Pascal, iar locul punctelor critice este reuniunea a două lemniscate Booth (altfel spus: radicalul unei trisectoare Pascal cu vârful în origine este format din două lemniscate Booth cu aceeaşi axă şi acelaşi centru).

Radicalul cercului

R
2017 sep

Radicalul unui cerc este un oval Cassini şi poate fi construit (punct cu punct) interpretând puterea punctului faţă de cerc; radicalul unui cerc care trece prin origine este o lemniscată Bernoulli.

Legăturile ecuaţiei cubice (partea a IV-a)

R | trisectoarea lui Pascal
2017 aug

Încercăm să clasificăm - sau eventual, să caracterizăm direct - curba descrisă de punctele critice ale unui polinom redus de gradul trei care are o rădăcină fixată şi una mobilă, ambele de modul 1.

Legăturile ecuaţiei cubice (partea a III-a)

R | trisectoarea lui Pascal
2017 aug

Locul geometric al valorilor parametrului complex p al ecuaţiei z3 + pz + q = 0, z∈C, când o rădăcină este fixată şi o a doua mobilă pe un acelaşi cerc cu centrul în origine, este o curbă trisectoare (cu axa de simetrie dată de dublul direcţiei rădăcinii fixe).
În plus - care ar fi locul punctelor critice? (să fie lemniscate Bernoulli? seamănă ele, dar… e greu de crezut: cine să fie focarele?)


Prev
Next
ALL (174 titluri)

despre acesta ~ Home

Factoriale | Graficul funcţiilor

PGN browser | chess JS engine

Load

in /slightchess

/slightchess

(R) Computer Art | Decoraţiuni

Aplicaţii şcolare (javaScript)

Sinteze:

Pagini independente:

/ Comentarii? gmail.com only