momente şi schiţe de informatică şi matematică
anti point—and—click

Construcţii iterative bazate pe asemănare

MetaPost | R | spirală logaritmică
2019 mar

Când am nevoie de figuri, folosesc MetaPost (sau R); reluând din când în când tutorialele disponibile, am întâlnit unele programe care merită (cu prisosinţă) să fie analizate, corelate (inclusiv, cu ceva matematică) şi eventual, dezvoltate.

Modelează şiruri de poligoane regulate asemenea, fiecare având vârfurile pe laturile celui precedent.

Construcţii prin asemănare (în MetaPost)

MetaPost
2019 mar

despre triunghiurile asemenea între ele, care au o latură comună

Cum construieşti un patrulater (sau, o asemănare)?

MetaPost
2019 mar

Uneori ai de făcut faţă unor probleme banale (să "construieşti" un patrulater), alteori - unora care sunt mai interesante decât par neştiutorului (auzi… să construieşti o asemănare); MetaPost îţi permite să rezolvi banal chestiunile banale - care de multe ori, pot deveni "nebanale" - şi oferă ştiutorului cele necesare ca să devină ingenios şi să poată rezolva elegant pe cele mai sofisticate.

Notă asupra construcţiei cardioidei

cardioidă | MetaPost
2019 feb

Speculăm faptul că tangenta şi normala într-un acelaşi punct al unei curbe date ar putea fi văzute ca laturi adiacente ale unui dreptunghi care are un vârf fixat (nesituat pe cele două laturi menţionate). De exemplu: pentru dreptunghiurile cu vârful O fix, având un adiacent al acestuia şi centrul pe un cerc dat care trece prin O, locurile celorlalte două vârfuri sunt un cerc şi respectiv, o cardioidă.


Prev
Next
ALL (199 titluri)

despre acesta ~ Home

Factoriale | Graficul funcţiilor

PGN browser | chess JS engine

Load

in /slightchess

/slightchess

626 partide analizate cu Crafty

(R) Computer Art | Decoraţiuni

Aplicaţii şcolare (javaScript)

Sinteze:

Pagini independente: